Netradiční turistický průvodce

V pátek 17. 9. 2010 se radotínská pobočka jazykové školy Channel Crossings opět stala dějištěm jazykového projektu v angličtině, kterého se zúčastnili učitelé základních i středních škol Středočeského kraje, kteří spolupracovali se studenty Gymnázia Oty Pavla v Radotíně.

Celodenní projektový den byl zaměřen na tvorbu netradičního turistického průvodce v anglickém jazyce. V rámci dopoledního programu se učitelé společně se studenty seznámili s možnostmi využití autentických materiálů a programu MS Powerpoint pro tvorbu cizojazyčného průvodce. Odpolední program byl ve znamení vyhledávání a zpracovávání informací a tvorby finální prezentace.

   

Zúčastnění učitelé si odnesli nejen nové zkušenosti a zážitky, ale také metodické materiály, které jimž umožní připravit a zrealizovat obdobný projekt s vlastními žáky.

Výsledné netradiční průvodce ve formě elektronické prezentace si můžete prohlédnout zde:
Australia
England
Northern Ireland
Scotland
Wales

Fotografie naleznete ve fotogalerii.