Ředitelé středočeských škol zavítali do Channel Crossings

V pátek 6.února přivítala radotínská pobočka agentury Channel Crossings ve svých prostorách téměř třicet vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ ze Středočeského kraje, kteří přijali účast na úvodním setkání k nově realizovanému vzdělávacímu projektu pro učitele.

Navázání spolupráce

Cílem úvodního setkání realizovaného formou kulatého stolu bylo představení plánovaných aktivit projektu „Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme se trochu jinak“, který jazyková agentura Channel Crossings realizuje v období od 1.1.2009 do 31.12.2010. Během setkání se vedoucí pracovníci blíže seznámili se současnou situací v oblasti jazykové výuky na jednotlivých školách a proběhla také diskuse nad možnostmi budoucí spolupráce.


Užitečné podněty

Účastníci setkání z řad menších základních škol, středních odborných učilišť i gymnázií využili příležitost vyjádřit se k diskusi nad novými možnostmi využívání projektové výuky na školách a projevili zájem o účast v projektových aktivitách. Z diskuse vzešel také požadavek na realizaci metodických seminářů přímo na školách. Mnozí účastníci ocenili rovněž užitečné informace o možnostech přípravy a realizace vlastních projektů a zapojení se do různých programů celoživotního učení.


Přínos pro další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Pozitivní zpětná vazba od účastníků setkání nás utvrdila ve skutečnosti, že další vzdělávání pedagogických pracovníků je nezbytnou součástí profesního rozvoje každého učitele a je nezastupitelným prvkem pro neustálé zlepšování a kreativní utváření učebního procesu. Na základě podnětů účastníků setkání připravíme a vyhodnotíme anketu mapující aktuální vzdělávací potřeby učitelů.

Fotogalerie