Tvořivý podzim aneb ohlédnutí za prvním rokem

Rok 2009 byl pro účastníky, lektory i organizátory projektu „Projektová výuka jazyků v praxi“ rokem plným nových poznatků a zkušeností. Celkově jsme uspořádali šest metodických seminářů pro pedagogy ZŠ a SŠ Středočeského kraje a také dva projektové dny, kdy učitelé společně se studenty pražského gymnázia tvořili rádiové vysílání a elektronický newsletter.

Podzimní metodické semináře byly věnovány například seznámení s Evropským jazykovým portfoliem a jeho využitím při výuce cizích jazyků. Účastníci získali rovněž nové náměty pro využití aktivizujících metod ve výuce. V prosinci jsme připravili seminář o přípravě a realizaci projektů, kterého se zúčastnili jak začátečníci, tak i zkušení učitelé, kteří předali své zkušenosti kolegům. Závěrečný seminář roku 2009 se uskutečnil v Příbrami a jeho cílem bylo seznámit pedagogy s možnostmi využití moderní technologie ve výuce.Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.