Netradiční výuka cizích jazyků spěje ke svému závěru

Nuda ve škole? Asi každý z nás to zažil a vyvarovat se jí vyžaduje mnoho sil a energie, které se učitelům mnohdy nedostává. Často však stačí opustit všední stereotyp a podělit se o své zkušenosti s dalšími kolegy třeba při účasti na metodickém semináři. Nové nápady a inspirace pro zajímavou výuku pak na sebe nedají dlouho čekat.

Jazyková škola Channel Crossings pořádá již druhým rokem bezplatné metodické semináře a praktické ukázky projektové výuky. Vzdělávací aktivity pro učitele ZŠ a SŠ Středočeského kraje realizuje škola v rámci dvouletého projektu „Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme se trochu jinak“. Aktivity jsou financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Od počátku roku 2009 bylo opakovaně proškoleno více než sto učitelů, kteří se pravidelně účastnili metodických seminářů zaměřených na různé aspekty výuky cizích jazyků s důrazem na zařazování prvků projektového vyučování. Co by však byla teorie bez praxe? Jedním z hlavních přínosů projektu byla především příležitost pro učitele zúčastnit se projektových dnů v angličtině a ověřit si poznatky osvojené na seminářích přímo „v akci“. Učitelé si vyzkoušeli společně se studenty Gymnázia Oty Pavla vytvořit například anglické rádiové vysílání, netradičního turistického průvodce či cizojazyčný zpravodaj.
Pro praktické využití ve výuce připravili metodici jazykové školy Channel Crossings soubory jazykových aktivit pro anglický, německý a francouzský jazyk. Aktivity a další metodické materiály jsou přístupné v online verzi na webových stránkách projektu v sekci Materiály.

Ačkoliv projekt na sklonku tohoto roku končí, díky velmi pozitivním reakcím a další finanční podpoře z Evropského sociálního fondu pokračujeme ve vzdělávání učitelů a žáků v dalších krajích a s novými náměty na zatraktivnění výuky a podpory motivace k učení. Setkávat se s námi můžete proto i dále prostřednictvím webových stránek www.active-english.cz či www.inspiraceproucitele.cz.