Angličtina aktivně - inspirace do vaší výuky

Představujeme vám projekt ANGLIČTINA AKTIVNĚ, který vás zavede do světa netradičních způsobů výuky angličtiny. Ty pomohou žákům aktivně používat cizí jazyk a pootevřou jim bránu k dalšímu poznávání.

Během tříletého projektu pro žáky a učitele druhého stupně základních škol byly vytvořeny čtyři inovativní výukové materiály. Nově vytvořené materiály pomáhají žákům aktivně rozvíjet komunikativní kompetenci v angličtině, na druhou stranu také ukazují učitelům příležitosti a možnosti, jak své hodiny angličtiny udělat o něco zajímavější, pestřejší a zábavnější.

Jednotlivé materiály jsou zaměřeny na jedno širší téma, které je zpracováno do konkrétních aktivit a cvičení, které kladou důraz na aktivní používání jazyka:
1. brožura: Rozbalte to na síti! – Internet jako užitečný rádce a pomocník pro výuku AJ.
2. brožura: Dáme řeč? – Využití komunikace, spolupráce a partnerství žáků s rodilými vrstevníky.
3. brožura: Nehraj to na mě! – Prvky dramatizace ve výuce angličtiny.
4. brožura: Kdo si hraje, nezlobí – Aktivizující metody pro rozvoj samostatné a tvůrčí činnosti žáků.

Chcete se dozvědět o projektu více? Přečtěte si článek o projektu a navštivte nás na www.active-english.cz.

Máte zájem brožury využívat i ve vaší výuce? Kontaktujte nás:
Mgr. Michaela Mac Donnell, email: michaela.macdonnell@chc.cz, tel.: 210 215 365


ANGLIČTINA AKTIVNĚ OČIMA UČITELŮ

„Žáci si velmi oblíbili práci s brožurou, naučili se používat počítač a hry k užitečným věcem.“
Mgr. Stanislava Bělohlavová, ZŠ a MŠ nám. Mikuláše, Tábor
Brožura: Rozbalte to na síti!

„Děti byly nadšené, sice se představení odehrávalo s knihou v ruce a občas si i zjednodušovaly projev, ale nebály se mluvit. Byla to hlavně skvělá inspirace pro další jazykové zkušenosti a zájem o jazyk.“
Mgr. Věra Křížová, ZŠ Nučice.
Brožura: Nehraj to na mě!, aktivita: Theatre production, str. 49-51

„Žáci pracovali velmi aktivně a jejich výsledky byly výborné.“
Mgr. Monika Plevová, ZŠ Mnichovice.
Brožura: Kdo si hraje, nezlobí, aktivita: Brainteasers, str. 17-22

„Žáky tato hra zaujala natolik, že jsme ji v další hodině zopakovali v těžší variantě a budeme ji zařazovat do hodin častěji.“
Mgr. Milena Mašková, ZŠ Kaznějov.
Brožura: Kdo si hraje, nezlobí, aktivita: Spellmaster, str. 19-22

„Žáky bavily kvízy i popisování věcí/předmětů kolem nich. Tyto aktivity se opravdu vydařily – domácí úkol přinesli všichni.“
Mgr. Jiří Vašíček, 10. ZŠ Plzeň.
Brožura: Dáme řeč?, aktivita: Things around us, str. 24-26

„Žáky téma velmi bavilo, rádi si obohatili slovník o další výrazy. Bavilo je „hrát si“ s jazykem a luštit rozhovor.“
Mgr. Jiří Vašíček, 10. ZŠ Plzeň
Brožura: Dáme řeč?, aktivita: Acronyms, str. 47-49

„Výsledky žáků byly velmi dobré, práce je bavila, procvičovali téma, které je pro ně zajímavé.“
Mgr. Ivana Stará, I. ZŠ Zruč nad Sázavou
Brožura: Dáme řeč?, aktivita: Task for you – Computers, str. 28

„Tato aktivita vyvolala bouřlivou diskuzi a velký ohlas mezi dětmi i rodiči, věřím v její další využití. Pro žáky je to zcela nová činnost, děti byly silně motivované a prací zaujaté.“
Mgr. Veronika Ondřejková, ZŠ Nučice.
Brožura: Dáme řeč?, aktivita: TwinSpace str. 54-55

„Žáky velmi bavily soutěže na rychlost a přesnost výslovnosti, někdy jim vycházela nesmyslná slova, pak tyto nesmysly hledali v překladači na PC.“
Mgr. Věra Vogeltanzová, ZŠ Kralupy nad Vltavou.
Brožura: Kdo si hraje, nezlobí, aktivita: Spellmaster - Hangman, str. 22-23

„Děti práce bavila, rády pracují ve skupinách a na internetu, Facebook je pro ně velice atraktivní.“
Mgr. Veronika Ondřejková, ZŠ Nučice.
Brožura: Dáme řeč?, aktivita: Facebook, str. 51-52


INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu:

Rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ – ANGLIČTINA AKTIVNĚ

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/14.0227

Realizátor:

Jazyková škola Channel Crossings

Období realizace:
15. 9. 2010 – 31. 8. 2013

Zaměření projektu:

Projekt je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a učitele anglického jazyka ZŠ ve Středočeském, Plzeňském a Jihočeském kraji.