Jarní semináře pro učitele

Od února 2010 proběhly další tři semináře pro učitele škol Středočeského kraje a jarní semestr bude zakončen májovým kurzem o výuce skupin s různou úrovní znalostí a dovedností.

V únoru se účastníci seznámili na semináři Hodnocení a zpětná vazba ve výuce s různými způsoby hodnocení jazykových znalostí studentů a naučili se také vytvářet vlastní kritéria pro hodnocení. Březnový seminář Jak vyučovat gramatiku zábavnou formou ukázal učitelům, že i gramatika může studenty bavit. V dubnu si pak učitelé odnesli mnoho nových typů pro výuku slovní zásoby.

   


Součástí všech seminářů jsou ukázky konkrétních praktických jazykových materiálů, učebnic, příruček i seznámení s internetovými zdroji, odkud mohou učitelé čerpat inspiraci pro vlastní výuku. Ve velké míře se jedná o anglické materiály, protože převaha účastníků jsou učitelé angličtiny. V případě zájmu však mají lektoři k dispozici také materiály k dalším cizím jazykům.

Pokud Vás naše semináře zaujaly, neváhejte se přihlásit na poslední 4 kurzy našeho projektu, které se uskuteční na podzim:
Ukázka projektové výuky:

  • Turistický průvodce
Metodické semináře:
  • Přesnost versus plynulost aneb jak naučit žáky mluvit
  • Diskuse, které fungují
  • Efektivní způsoby rozvíjení psaného projevu