Moderní technologie ve výuce

Druhý metodický seminář věnovaný dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií nejen v jazykové výuce se uskutečnil 22. května 2009.Semináře se zúčastnilo široké spektrum učitelů ze základních i středních škol, kteří zamýšlejí využívat moderní technologie nejen v jazykové výuce, ale i v rámci všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.

Pod vedením lektora agentury Channel Crossings Mgr. Martina Čiháka se učitelé názorně seznámili jak s různými možnostmi využití běžných technologií ve výuce (počítač, projektor, CD/DVD/mp3 přehrávač, digitální fotoaparát, internet), tak i se speciálními výukovými a jazykovými programy včetně využití softwaru typu Powerpoint, Skype, počítačových her či interaktivní tabule pro inovativní utváření výukového procesu.

Účastníci semináře ocenili obsahovou pestrost, možnost aktivního zapojení a také užitečné tipy pro rozvoj jednotlivých řečových dovedností prostřednictvím moderní technologie.

Navazující tématický blok metodických seminářů, které jsou plánovány na podzim, budou věnovány metodice vedení projektů a účastníky seznámí například s Evropským jazykovým portfoliem či aktivizujícími výukovými metodami.

Fotografie ze semináře si můžete prohlédnout ve fotogalerii.