Projekt v praxi na výroční konferenci MŠMT ČR

24. března 2010 se v Praze uskutečnila konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Vzdělávání pro každého. Jedním z prezentujících byla i jazyková škola Channel Crossings.

Na konferenci jsme představili náš projekt pro učitele škol Středočeského kraje s názvem Projektová výuka jazyků v praxi aneb Učíme se trochu jinak. Velmi nás potěšilo, že jsme byly přizváni jako jediní zástupci soukromých vzdělávacích institucí.

Smyslem konference bylo především informovat širokou i odbornou veřejnost o průběhu čerpání podpory z daného programu a představit úspěšné realizátory samotných projektů. Praktické prezentace projektů si získaly velkou pozornost a také my jsme účastníky odpoledních workshopů seznámili s metodickými semináři, ukázkami projektové výuky, praktickými materiály a stránkami www.kurzyproucitele.cz, které vytváříme pro účastníky našeho projektu.