Představujeme vám projekt Impuls aneb Angličtina pro učitele

Pracovníci jazykové a vzdělávací agentury Channel Crossings připravili v rámci OPVK projekt Impuls, který se zaměřuje na zvýšení znalostí angličtiny a je určen učitelům ve Středočeském kraji.

Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů ZŠ i SŠ Středočeského kraje v anglickém jazyce. Dílčím cílem projektu je vyškolení jazykových poradců, kteří budou podporovat systematické jazykové vzdělávání kolegů-učitelů během projektu a podpoří tak udržitelnost jazykového vzdělávání na školách.

Během 30 měsíců realizace projektu (1. 4. 2012 – 30. 9. 2014) si učitelé osvojují také nové dovednosti v práci s ICT, neboť se při studiu e-learningových kurzů učí pracovat s technologií Moodle, kterou mohou do budoucna využít při práci s vlastními žáky.

Nedílnou součástí projektu je i zacílení na zkvalitnění výuky na školách díky zvýšení jazykové kompetence učitelů, které jim umožní začleňovat prvky AJ i do nejazykových předmětů a podporovat tak rozvoj metody CLIL na českých školách.

Učitelé se v průběhu projektu zapojují do následujících aktivit:
  1. zjištění vstupní úrovně znalostí AJ u učitelů a průběžné měření pokroku prostřednictvím jazykových auditů
  2. tři e-learningové jazykové kurzy v prostředí Moodle "English for Teachers”: obecný kurz (Příprava k mezinárodně uznávané zkoušce z anglického jazyka) a odborné kurzy AJ (Prezentování v AJ a Schůzky a jednání v anglickém jazyce)
  3. vzdělávání učitelů formou blended learningu (kombinace e-learningové výuky a prezenčních workshopů)
  4. vyškolení jazykových poradců na školách, tvorba podpůrných metodických materiálů a mentoring poradců
  5. podpora učitelů jazykovými poradci - poskytování konzultací
  6. zakončení jazykového vzdělávání učitelů složením mezinárodně uznávané zkoušky.
Rádi byste se o možnosti zapojení do projektu dozvěděli více? Kontaktujte Hanu Erlebachovou (tel.: 210 215 363, hana.erlebachova@chc.cz) nebo navštivte webové stránky projektu www.anglictinaproucitele.cz.